Back

 

Simon in crib

Simon one day old

 

 

Simon getting weighed

Simon getting weighed just after birth

 

 

 

 

 

Simon in crib

Simon in crib